שלום אורח, התחבר

בקשה להכרה בתכנית הכשרה

קְרִיטֶרְיוֹנִים לְהַכָּרָה בְּתָכְנִית הַכְשָׁרָה דּוּ שְׁנָתִית לְלִמּוּדִי CBT

כללי

תכנית ההכשרה היא קורס בסיסי וההכשרה של מטפל סיביטי אמורה להמשיך לאחר הקורס הבסיסי.

תקופת ההכשרה

תלמיד בתכנית הכשרה יכול להשלים את חובותיו בתכנית ההכשרה עד 5 שנים.

שעות לימוד

250 שעות לימוד ריאליות (בפועל) של לימודים תיאורטיים ותרגול. (שעות אלו לא כוללות שעות פרקטיקה ושעות הדרכה)

תכנים אקדמיים של הקורס

על התוכניות לכסות מיומנויות כלליות וספציפיות של CBT כפי שמוגדרות בסעיף 6C של נהלי EABCT ו/או פרוט היתר שנעשה על ידי ה- UCL. פירוט המיומנויות הנדרשות מקבילות לדרישות  הEABCT ונמצאות באתר הEABCT.

מרצים ומנחים

על המרצים או מנחים להיות מוכרים ע”י איט”ה כחברים מומחים. במידה ומנהלי הקורסים יוסיפו שעות הכשרה בתחומים שנדרשת מומחיות מיוחדת שלא קשורה ל- CBT, שעות אלו יכולות להינתן על ידי מרצים או מדריכים שאינם חברי איט"ה. דוגמאות: שיטות טיפול אחרות, טיפול תרופתי, שיטות מחקר וכדומה. בכל מקרה שיכללו תכנים כאלה בקורסים השונים, הם יהיו מעבר ל- 250 השעות הנדרשות ללימודי CBT.

שעות טיפול והדרכה במהלך תוכנית ההכשרה

100 שעות טיפול תחת הדרכה בתחום מקצועו של הסטודנט.50 שעות הדרכה על ידי מדריך מוסמך אחד לפחות. מינימום של 6 מקרים. טיפול קבוצתי נספר כמטופל אחד. ניתן לכלול עד שני טיפולים קבוצתיים במניין 6 המקרים הנדרשים. ביצוע שעות הטיפול וקבלת ההדרכה חייבת להיות חלק מהדרישות לקבלת תעודת סיום הקורס. המדריך חייב להיות מוכר ע”י איט”ה כמדריך או בתהליך הסמכה להדרכה מאושר עי איט"ה. על המדריך לשלם דמי חברות באיט"ה בשנה בה הדריך.

סוג הדרכה
משך מפגש בפועל
נספר כ-
פרטנית
מינימום 45 דקות
שעה אחת
פרטנית
מינימום 90 דקות
שעתיים
קבוצתית- שני מודרכים
60 דקות
שעה אחת
קבוצתית- שניים או שלושה מודרכים
מינימום 90 דקות
שעתיים
קבוצתית- ארבעה מודרכים
120 דקות
שעתיים

** מקסימום 4 מודרכים בהדרכה קבוצתית.

** מפגש הדרכה ימשך שעתיים (120 דקות) לכל  היותר.

קריטריונים לקבלת סטודנטים לתוכניות הכשרה

זכאות ללימודים בקורס מוכר על ידי איט"ה נקבע על פי הגדרת המקצועות שיכולים להתקבל לחברות בארגון (לא כולל "חבר מתעניין").

אם מנהלי התוכניות רוצים להרחיב את תחום עיסוקם ולהפיץ את תורת ה- CBT במסגרות שונות, עליהם לעשות זאת בנפרד ממסגרת הקורס המאושר על ידי איט"ה. במסגרת שלא מערבת את התלמידים שהנוהל הזה חל לגביהם. דהיינו, בתכנית הכשרה המוכרת ע"י איט"ה לא ניתן לכלול תלמידים שלא זכאים ללימודים עפ"י הגדרת המקצועות שיכולים להתקבל לחברות בארגון.

במקרי יוצאי דופן ניתן להעביר בקשה מנומקת ע"י תכנית ההכשרה ובקשה זו תידון בועדת קבלת חברים בטווח של עד שלושה חודשים ובכל מקרה אין לקבלו לתוכנית עד קבלת אישור לכך מאיט"ה.

תנאי לסיום הקורס

מעבר לאמור לעיל, תנאי לקבלת תעודה הינה כתיבת הצגת מקרה על טיפול "שלם" על פי עקרונות הCBT, (ההצגה תכלול פורמולוציה קלינית, תכנית טיפול, הצגת מהלך הטיפול, ודיון תיאורטי אודות בחירת הטיפול מול חלופות). הצגת המקרה תוגש בכתב למדריך בתכנית ההכשרה ותוצג באופן פרונטלי במסגרת תכנית ההכשרה.

תעודת סיום

בתעודות הסיום של תכנית ההכשרה יש לציין את הפרטים הבאים: שם הבוגר, מקצוע הבסיס, תאריך, שם תכנית ההכשרה ולוגו התוכנית, מספר שעות הוראה והדרכה, חתימה של מנהלי התוכניות והלוגו של איט"ה. יש לציין כי בוגר התכנית הוסמך ליישם את כלי ה CBT במסגרות מקצועו/ה ". דוגמא: "פלוני אלמוני, סיים את לימודיו בתוכנית ההכשרה בCBT , שם תכנית ההכשרה , 300 שעות הוראה ו50 שעות הדרכה, ועמד בכל דרישות ההכשרה. הוסמך ליישם את כלי ה CBT במסגרות מקצועו/ה כעובד/ת סוציאלי/ת, MSW.".

הַגָּשַׁת בַּקָּשָׁה לְהַתְחָלַת אוֹ חִדּוּשׁ הַכָּרָה בְּתָכְנִית הַכְשָׁרָה

יש לך הצעה לוועד איט"ה?

מצויין! נשמח לשמוע. כתוב/י את ההצעה בטופס מטה ונשתדל להתייחס במהרה