שלום אורח, התחבר

בקשת הצטרפות כחבר או חבר מומחה

טרם הגשת הבקשה, יש לעיין בקריטריונים לחברות באיט"ה- לחצו כאן

המסמכים שיש לצרף לבקשה

 1. טופס מועמדות לחברות באיט"ה- להורדת הטופס לחצו כאן
 2. תעודות על תארים אקדמיים ורישיון מקצוע (במידה ונדרש במקצוע)
 3. תעודה על סיום תוכנית הכשרה דו שנתית בCBT המוכרת ע"י איט"ה
 4. טפסי אישור שעות הדרכה וחוות דעת חתומים על ידי כל המדרכים שהדריכו אתכם (סה"כ 100 שעות הדרכה בCBT) –להורדת הטופס לחצו כאן
 5. טפסי דיווח מטופלים חתומים על ידי כל המדריכים שהדריכו אתכם- להורדת הטופס לחצו כאן
1
פרטים אישיים
2
טופס מועמדות
3
פרטי מקצוע
4
הכשרה ב CBT
5
דיווח מדריכים

פרטים אישיים

שם פרטי *
שם משפחה *
כתובת דואר אלקטורני *
טלפון נייד *
מספר ת.ז *
יש למלא את כל הפרטים האישיים על מנת להתקדם

טופס מועמדות

נא לצרף את טופס המועמדות לחברות באיט"ה  (יש למלאו בהקלדה בלבד) *
Maximum file size: 10 MB
יש להעלות טופס מועמדות על מנת להתקדם

פרטי מקצוע

מקצוע *
התמחות בפסיכולוגיה *
תואר *
נא לצרף תעודת סיום תואר ראשון *
Maximum file size: 10 MB
נא לצרף תעודת סיום תואר שני *
Maximum file size: 10 MB
נא לצרף תעודה על תואר PhD *
Maximum file size: 10 MB
נא לצרף תעודה על תואר Prof *
Maximum file size: 10 MB
נא לצרף רישיון מקצוע (חובה למקצועות שיש בהם רישיון. פסיכולוגים מומחים- יש לצרף אישור על מומחיות, פסיכולוגים מתמחים- יש לצרף אישור על התמחות) *
Maximum file size: 10 MB
יש למלא את כל פרטי המקצוע על מנת להתקדם

הכשרה ב CBT

שם תכנית ההכשרה בCBT המוכרת ע"י איט"ה *
מועד תחילת תכנית ההכשרה בCBT *
מועד סיום תכנית ההכשרה ב CBT *
נא לצרף תעודת סיום תכנית הכשרה ב CBT ( שימו לב, יש לצרף תעודת סיום ולא אישור על לימודים) *
Maximum file size: 10 MB
תעודות על השתלמויות/קורסים  נוספים בCBT במידה וישנם
Maximum file size: 10 MB
יש למלא את כל פרטי ההכשרה ב CBT על מנת להתקדם

שעות הדרכה בCBT- יש לקרוא בעיון את ההנחיות המופיעות מטה

 • נדרשות לפחות 100 שעות הדרכה על מינימום 10 מקרים ועל מינימום של 200 שעות טיפול התנהגותי קוגניטיבי.
 • במהלך תוכנית ההכשרה הדו שנתית נדרשות לפחות מינימום 50 שעות הדרכה מסך 100 השעות הנדרשות.
 • יש לקבל הדרכה מלפחות שני מדריכים שונים, 25 שעות הדרכה לפחות לתקופה של מינימום 5 חודשים עם כל אחד משני המדריכים הללו.
 • הדרכה ממדריכים נוספים (אם ישנם)- נדרש לקבל 10 שעות הדרכה לפחות עם כל אחד.
 • מתוך 100 שעות ההדרכה הנדרשות, על 50  שעות הדרכה לפחות להיות שעות הדרכה פרטניות. (50 השעות הנוספות יכולות להיות שעות הדרכה קבוצתיות או פרטניות), (מטפלים שהחלו את תכנית ההכשרה בCBT לפני אוקטובר 2017- נדרשים 25 שעות הדרכה פרטניות לפחות).
 • ניתן לכלול שני טיפול קבוצתיים במניין המטופלים כאשר כל קבוצה נחשבת מטופל אחד.
 • טיפול בילד משולב בהדרכת הורים וכן, טיפול זוגי או משפחתי ייספרו כמטופל אחד.
 • על כל המדריכים להיות מדריכים מוכרים ע”י איט”ה או בהסמכה להדרכה באישור איט"ה והסדירו תשלום עבור חברותם באיט"ה באותה תקופת הדרכה.
 • תקופת ההדרכה חלה לאחר אישור המדריך להתחיל הסמכה להדרכה ע”י איט”ה.
 • במידה ובתקופת ההדרכה המדריך היה בהסמכה להדרכה, יש להחתים גם את המדריך שלו על הדרכה על הדרכה.

עבור שעות הדרכה אשר התקיימו החל מדצמבר 2020:
לא יתקבלו אישורים והמלצות בפורמט שונה מזה של איט”ה (נמצא באתר איט"ה תחת טפסים)

 • על כל הפרטים בטפסים להיות מלאים. לא יתקבלו טפסים מלאים באופן חלקי.
 • יש למלא את הטפסים בהקלדה בלבד

על הפרטים הבאים להיות מוצגים בכל טופס אישור שעות הדרכה. לא יתקבלו טפסים עם פרט כלשהו חסר:

 • שם המדריך
 • תאריך האישור
 • תקופת ההדרכה (יש לציין חודש ושנה. לדוג' ינואר 2018 עד יולי 2019)
 • סוג ההדרכה: פרטנית או קבוצתית
 • מס' שעות ההדרכה
 • עבור הדרכות קבוצתיות חובה לציין מס' מודרכים בקבוצה ומשך כל מפגש הדרכה! (לדוגמא , הדרכה קבוצתית של 3 מודרכים ב90 דקות) יש לעיין בטבלת מפתח ספירת שעות ההדרכה המופיעה בטופס עצמו בלינק הבא:. https://did.li/mQ0ql
 • לא יספרו שעות הדרכה קבוצתיות שמשך כל מפגש הדרכה היה פחות מזמן המינימום הנדרש לפי הטבלה:
 • מס' מטופלים ומס' שעות טיפול תחת הדרכה (אלא אם כן ישנו טופס דיווח מטופלים נפרד)
 • חתימת המדריך
 • במידה וקיבלת הדרכה ממדריך שהיה בעת ההדרכה איתך בהליך הסמכה להדרכה יש להחתים את המדריך שלו על הדרכה על הדרכה
 • יש לצרף לפחות שתי המלצות מילוליות משני מדריכים שונים
שם מדריך 1 *
נא לצרף טופס אישור על שעות הדרכה - מדריך 1 *
Maximum file size: 10 MB
נא לצרף טופס דיווח מטופלים - מדריך 1 *
Maximum file size: 10 MB
במידה ודיווח המטופלים נמצא  בטופס הקודם שצירפת, יש לצרף את אותו טופס שוב
נא לצרף המלצה מילולית - מדריך 1 *
Maximum file size: 10 MB
במידה וההמלצה המילולית נמצאת  בטופס הקודם שצירפת, יש לצרף את אותו טופס שוב

שם מדריך 2 *
נא לצרף טופס אישור על שעות הדרכה - מדריך 2 *
Maximum file size: 10 MB
נא לצרף טופס דיווח מטופלים - מדריך 2 *
Maximum file size: 10 MB
במידה ודיווח המטופלים נמצא  בטופס הקודם שצירפת, יש לצרף את אותו טופס שוב
נא לצרף המלצה מילולית - מדריך 2 *
Maximum file size: 10 MB
במידה וההמלצה המילולית נמצאת  בטופס הקודם שצירפת, יש לצרף את אותו טופס שוב

הוספת דיווחים ממדריכים נוספים

יש לך הצעה לוועד איט"ה?

מצויין! נשמח לשמוע. כתוב/י את ההצעה בטופס מטה ונשתדל להתייחס במהרה