שלום אורח, התחבר

קריטריונים לקבלה

קָטֵגוֹרְיוֹת חֲבֵרוֹת

חבר מומחה 

מבין המקצועות הבאים:

חבר

מבין המקצועות הבאים:

עמית מתעניין

עמית 'מתעניין' הוא מי שאינו עונה על הדרישות להתקבל כ"חבר" או "חבר מומחה" באיט"ה אך מעוניין להשתייך לאיט"ה ולקחת חלק בפעילויותיה. עמית מתעניין הוא אינו  חבר מן המניין, דהיינו, אינו בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית של איט"ה ואינו זכאי להגיש מועמדות לחברות בוועד המנהל של איט"ה.
עמית מתעניין יוכל להיות מי שהינו בעל מקצוע מהמקצועות הנדרשים ל"חבר מומחה" ו"חבר", אך אינו עונה או שעונה באופן חלקי בלבד על יתר הקריטריונים לקבלה באיט”ה.

תלמידי תכניות הכשרה דו שנתיות יכולים להכנס לאיט"ה כעמית מתעניין . עם סיום לימודיהם ובכפוף לתנאי קבלה לאיט"ה יוכלו להתקבל כחבר/חבר מומחה

קְרִיטֶרְיוֹנִים נוֹסָפִים לַקַּבָּלָה לַחֲבֵרוֹת

(חבר וחבר מומחה)

טיפול קוגניטיבי התנהגותי
כמודל טיפול עיקרי

המועמד משתמש בטיפול התנהגותי קוגניטיבי באופן שיטתי כמודל הטיפול העיקרי או כאחד מהמודלים העיקריים.

הכשרה יחודית בCBT
המוכרת ע"י איט"ה

הכשרה דו שנתית (לפחות) בטיפול התנהגותי קוגניטיבי באחת מתוכניות הכשרה המוכרות ע"י איט"ה. הכשרה זו כוללת חלק תיאורטי והכשרה מעשית מלווה בהדרכה. ההכשרה הייחודית בטיפול התנהגותי קוגניטיבי תתחיל אחרי סיום התואר הראשון, בהתאם להנחיות של האגודה האירופאית EABCT.

ניסיון בטיפול והערכה
תחת הדרכה

נדרשות לפחות 100 שעות הדרכה על מינימום 10 מקרים ועל מינימום של 200 שעות טיפול התנהגותי קוגניטיבי. 

מפתח לספירת שעות הדרכה:

סוג הדרכה
משך מפגש בפועל
נספר כ-
פרטנית
מינימום 45 דקות
שעה אחת
פרטנית
מינימום 90 דקות
שעתיים
קבוצתית- שני מודרכים
60 דקות
שעה אחת
קבוצתית- שניים או שלושה מודרכים
מינימום 90 דקות
שעתיים
קבוצתית- ארבעה מודרכים
120 דקות
שעתיים

** מקסימום 4 מודרכים בהדרכה קבוצתית.

* החל מדצמבר 2020- מפגש הדרכה ימשך שעתיים (120 דקות) לכל היותר. לגבי הדרכות שהתקיימו לפני דצמבר 2020- יוכרו מפגשים של עד 3 שעות אקדמיות  (150 דקות).

את טופס האישור על שעות ההדרכה וההמלצה וכן את טופס דיווח מטופלים יש למלא בפורמט של איט”ה בלבד.

מועד קבלה לאיט"ה

 הקבלה לחברות באיט"ה תתאפשר לאחר מינימום של שנה אחת לאחר סיום תוכנית הכשרה דו שנתית.

יש לך הצעה לוועד איט"ה?

מצויין! נשמח לשמוע. כתוב/י את ההצעה בטופס מטה ונשתדל להתייחס במהרה