שלום אורח, התחבר

תקנון איט"ה

*התקנון אושר על ידי האסיפה הכללית בתאריך 14.02.2023

 1. איט"ה היא עמותה ללא מטרות רווח שמטרתה לעודד את המקצועיות, ההכרות, התפוצה, השימוש והנוכחות של הטיפול הקוגניטיבי – התנהגותי בישראל.
 2. איט"ה שואפת להיות "תו תקן" למקצועיות בתחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי בקרב קהילת המטפלים בארץ.
 3. הכוונה היא שכל חבר באיט"ה ירכוש ידע ומיומנות שיאפשרו לו ליישם את הכלים של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי במסגרת הפעילות בתחום עיסוקו וכך יעשיר, ישפר וייעל את מקצועיותו.
 4. איט"ה מקיימת ימי עיון, סמינרים, כנסים ועוד במטרה לעודד את ההיכרות והמקצועיות בטיפול הקוגניטיבי – התנהגותי, פירוט בנוהל ימי עיון.
 5. איט"ה פועלת לקדם את הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי ברשתות השונות ובאמצעים השונים שעומדים לרשות. פירוט בנוהל קידום טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בארץ.
 6. איט"ה מסונפת, מוכרת ועומדת בסטנדרטים של הארגון האירופאי לטיפול קוגניטיבי – התנהגותי. (European Association for Behavioral and Cognitive Therapies) EABCT
 7. חברי איט"ה הם בעלי רקע טיפולי במקצועם שרכשו ידע ומיומנות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי ושעומדים בקריטריונים המוגדרים בתקנון זה.
 8. איט"ה מגדירה קריטריונים להכרה במדריכים בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. פירוט בנוהל הדרכה.
 9. איט"ה מכירה במסגרות הכשרה לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. פירוט בנוהל תוכניות הכשרה.

קבלת חברים

א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

זכאות לחברות בעמותה

(1)        חבר מומחה

הינו בעל תואר שני לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג ובעל רישיון מקצוע מבין המקצועיות הבאים:

 • עובד סוציאלי (בעל תואר שני בעו"ס ורישיון מקצוע).
 • פסיכולוג מומחה (בעל תואר שני בפסיכולוגיה ורישיון מקצוע).
 •  פסיכיאטר (MD ורישיון מקצוע).
 •   קרימינולוג קליני (בעל תואר שני בקרימינולוגיה קלינית ורישיון מקצוע).
 •  מטפל באמנויות (בעל תואר שני בטיפול באמנויות).

אשר סיים בהצלחה לימודי טיפול בהתנהגותי קוגניטיבי במסגרת הכשרה מוכרת על ידי איט"ה ועונה על הדרישות המשותפות ל"חבר מומחה" ול"חבר" כמפורט.

(2)        חבר באיט"ה

הינו בעל תואר ראשון או שני לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג (ראו פירוט לגבי כל מקצוע) ובעל רישיון מקצוע. מבין המקצועיות הבאים:

 •  פסיכולוג מתמחה (בעל תואר שני בפסיכולוגיה ורישיון מקצוע).
 •  עובד סוציאלי (בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישיון מקצוע).
 • יועץ חינוכי (בעל תואר שני בייעוץ חינוכי ורישיון מקצוע).
 • מורה לחינוך מיוחד (בעל תואר שני בחינוך מיוחד ורישיון מקצוע)
 • קלינאי תקשורת (בעל תואר ראשון בקלינאות תקשורת ורישיון מקצוע)
 • מרפא בעיסוק (בעל תואר ראשון בריפוי בעיסוק ורישיון מקצוע).
 • אח (בעל תואר ראשון בסיעוד ורישיון מקצוע).
 • רופא שאינו פסיכיאטר (MD  ורישיון מקצוע).

אשר סיים בהצלחה לימודי טיפול התנהגותי קוגניטיבי במסגרת הכשרה מוכרת על ידי איט"ה ועונה על הדרישות המשותפות ל"חבר מומחה" ול"חבר".

(3)        עמית מתעניין

עמית "מתעניין" הוא מי שאינו עונה על הדרישות להתקבל כ"חבר" או "חבר מומחה" באיט"ה אך מעוניין להשתייך לאיט"ה ולקחת חלק בפעילויותיה. עמית מתעניין הוא חבר שאינו מן המניין, דהיינו, אינו בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית של איט"ה, אינו זכאי להגיש מועמדות לחברות בוועד המנהל של איט"ה. ואינו זכאי לקבלת שרותים של העמותה.

תלמידי תכניות הכשרה דו שנתיות יכולים להיכנס לאיט"ה כעמית מתעניין. עם סיום לימודיהם ובכפוף לתנאי קבלה לאיט"ה יוכלו להתקבל כחבר/חבר מומחה.

(4)        קריטריונים משותפים לקטגוריות של "חבר מומחה" ו"חבר":

(א)       טיפול התנהגותי קוגניטיבי כמודל טיפול עיקרי: המועמד משתמש בטיפול התנהגותי קוגניטיבי באופן שיטתי כמודל הטיפול העיקרי או כאחד מהמודלים העיקריים.

(ב)       הכשרה ייחודית ב- CBT המוכרת ע"י איט"ה: הכשרה דו שנתית (לפחות) בטיפול התנהגותי קוגניטיבי באחת מתוכניות הכשרה המוכרות ע"י איט"ה. הכשרה זו כוללת חלק תיאורטי והכשרה מעשית מלווה בהדרכה. ההכשרה הייחודית בטיפול התנהגותי קוגניטיבי תתחיל אחרי סיום התואר הראשון. בהתאם להנחיות של האגודה האירופאית EABCT.

(ג)        הקבלה לחברות באיט"ה תתאפשר לאחר מינימום של שנה אחת לאחר סיום תוכנית הכשרה דו שנתית.

(ד)       ניסיון בטיפול תחת הדרכה: נדרשות לפחות 100 שעות הדרכה על מינימום 10 מקרים ועל מינימום של 200 שעות טיפול התנהגותי קוגניטיבי

*          במהלך תוכנית ההכשרה הדו שנתית נדרשות לפחות מינימום 50 שעות הדרכה מסך 100 השעות הנדרשות.

*          יש לקבל הדרכה מלפחות שני מדריכים שונים. 25 שעות הדרכה לפחות לתקופה של מינימום 5 חודשים עם כל אחד משני המדריכים הללו.

*          הדרכה ממדריכים נוספים (אם ישנם) –  נדרש לקבל 10 שעות הדרכה לפחות על כל אחד.     

*          ניתן לכלול שני טיפול קבוצתיים במניין המטופלים כאשר כל קבוצה נחשבת מטופל אחד.

*          טיפול בילד משולב בהדרכת הורים וכן, טיפול זוגי או משפחתי ייספרו כמטופל אחד.

*          על כל המדריכים להיות מדריכים מוכרים ע"י איט"ה או בהסמכה להדרכה באישור איט"ה והסדירו תשלום עבור חברותם באיט"ה באותה תקופת הדרכה. יש לוודא הימצאותו של המדריך באתר איט"ה באותה תקופת הדרכה.

*          תקופת ההדרכה חלה לאחר אישור המדריך להתחיל הסמכה להדרכה ע"י איט"ה.

*          במידה ובתקופת ההדרכה המדריך היה בהסמכה להדרכה, יש להחתים גם את המדריך שלו על הדרכה על הדרכה.

*          מפתח לספירת שעות הדרכה:

סוג הדרכה

משך מפגש בפועל

נספר ב-

פרטנית

מינימום 45 דקות

שעה אחת

פרטנית

מינימום 90 דקות

שעתיים

קבוצתית – שני מודרכים

60 דקות

שעה אחת

קבוצתית – שניים או שלושה מודרכים

מינימום 90 דקות

שעתיים

קבוצתית – ארבעה מודרכים

120 דקות

שעתיים

*           מקסימום 4 מודרכים בהדרכה קבוצתית.

*          החל מדצמבר 2020 – מפגש הדרכה ימשך שעתיים (120 דקות) לכל היותר לגבי הדרכות שהתקיימו לפני דצמבר 2020 – יוכרו מפגשים של עד 3 שעות אקדמיות (150 דקות).

*          את טופס האישור על שעות ההדרכה וההמלצה וכן את טופס דיווח מטופלים יש למלא בפורמט של איט"ה בלבד.

ג. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפניה לועדת ערר הקרובה.

ד. מדריך באיט"ה הוא חבר מומחה שעבר הסמכה להדרכה.   ראה פירוט בנוהל הדרכה.

זכויות וחובות של חבר

א. חבר העמותה מן המניין (חבר או חבר מומחה) זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

ב. חבר העמותה (חבר או חבר מומחה או חבר מתעניין) זכאי להשתתף בפעולות העמותה

ג. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים

ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת –

 • במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.
 • בפרישתו מן העמותה ; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
 • בהוצאתו מן העמותה.

 ב. האספה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)        החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)        החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית ;

(3)        החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4)        החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

ג.          לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או ישלח בדואר אלקטרוני לכתובת המצויה ברישומי העמותה; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

זמן ומקום

א. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו בידי הועד.

ב. האסיפה הכללית תוכל להתקיים באמצעים אלקטרוניים ובהצבעה וירטואלית.

הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

מנין

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה ; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, , ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי ועד העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה (המכהן כמזכיר העמותה).

החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולתם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן ; היו הקולות שקולים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה ובהעדרו מי שיבחר ע"י האסיפה

מספר החברים

מספר חברי הועד יהיה אי זוגי וייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מחמישה ולא יותר מתשעה חברים.

כחברי ועד לא יכהנו בו זמנית יותר ממחצית שהינם מנהלים ובעלי תפקידים מרכזיים בתוכניות הכשרה המוכרות ע" איט"ה.

יו"ר העמותה יכהן המועמד שקיבל את התמיכה הגדולה ביותר מחברי העמותה בבחירות באסיפה הכללית.

הוועדות הקיימות- ועדת קבלת חברים, ועדת הדרכה, ועדת תכניות הכשרה , וועדת כנסים וימי עיון, ועדה לקשר עם הקהילה וקידום הCBT, וועדת ערר. בראש ועדת קבלת חברים וועדת תכניות הכשרה יעמוד חבר מומחה באיט"ה, בראש ועדת הדרכה וועדת ערר יעמוד חבר מומחה באיט"ה שהוא גם מדריך מוכר על ידי איט"ה.

וועדת ערר מורכבת מחברי הועד (חלקם או כולם) ומחברים וותיקים שאינם חברי ועד. מקבל ההחלטה עליה הגישו ערעור אינו רשאי להשתתף בדיון ובהצבעה על בקשת הערר.

תקופת הכהונה

א. בחירות לועד יתקיימו אחת לשלוש שנים.

ב . הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

ג. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ד. תנאי לחברות בועד הינו שחבר הועד קיבל בבחירות לפחות 10% מקולות המשתתפים בהצבעה.

השלמת הועד

א. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן

כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד. ככל שיש על פי תוצאות הבחירות מועמד הבא בתור הרי שהוא יכנס לועד.

ב.  חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומות עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבת הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

 • החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה;
 • החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
 • הועד מוסמך לקבוע נהלים לניהול השוטף של העמותה.

פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר  מבין חברי העמותה ו/או עובדיה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו ובלבד שיחתמו יחדיו בצרוף חותמת העמותה.

 • ועדת הבקורת תמנה לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה חברים ובראשה יעמוד המועמד שיוצע לאסיפה הכללית על ידי הועד.
 • ועדת הבקורת תבצע פיקוח וביקורת על ניהול ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה באופן שיבטיח כי תנוהל בצורה מסודרת וחוקית.
 • ועדת הבקורת תבצע מעקב אחר ביצוע החלטות העמותה.
 • ועדת הבקורת תבחן את הדו"ח הכספי השנתי בטרם ידון באסיפה הכללית.
 • ועדת הבקורת תביא בפני האסיפה הכללית דו"ח שנתי שיכלול את המלצותיה ולרבות לעניין אישור הדו"ח הכספי.

הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה למוסד ציבורי בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9.2 לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה.

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

 

 1. לא יינתנו מכספי העמותה הלוואות לשכירים, חברים וחברי הוועד המנהל.
 2. נסיעות לחו"ל יהיו ברוטציה בין חברי הוועד המנהל, חברים פעילים למעלה משנה וחברי הצוות השכיר.

נהלים

 1. פירוט על קטגוריות החברות באיט"ה ועל הקריטריונים לקבלה ניתן למצוא בתקנון איט"ה.

        בנוסף לכתוב בתקנון:

 • רשאים להתקבל בקטגוריות "חבר" באיט"ה: בעלי תעודה בטיפול באומנויות במסגרת מוכרת ע"י יה"ת, אשר סיימו את לימודי התעודה עד שנת 2018.
 • מתוך 100 שעות ההדרכה הנדרשות, על 50  שעות הדרכה לפחות להיות שעות הדרכה פרטניות. (50 השעות הנוספות יכולות להיות שעות הדרכה קבוצתיות או פרטניות), (מטפלים שהחלו את תכנית ההכשרה בCBT לפני אוקטובר 2017- נדרשים 25 שעות הדרכה פרטניות לפחות).

 

 1. הליך הגשת בקשה להתקבל כחבר באיט"ה:


בבקשת הקבלה לחברות באיט"ה המועמד יצרף:

 • טופס הגשת מועמדות לחבר איט"ה אותו ניתן למצוא באתר איט"ה.
 • טופס אישור שעות הדרכה וחוות דעת, מכל מדריך, אותו ניתן למצוא באתר איט"ה.
 • טופס דיווח מטופלים חתום ע"י כל מדריך, אותו ניתן למצוא באתר איט"ה.
 • רישיון מקצוע (אם נדרש במקצוע) ותעודות על תארים אקדמיים רלוונטיים ממוסד להשכלה גבוהה שמוכר ע”י המל”ג (או אישור שקילות משרד החינוך)
 • תעודה על הכשרה דו שנתית בטיפול התנהגותי קוגניטיבי מאחת מתוכניות ההכשרה המוכרות ע"י איט"ה.
 • תשלום חד פעמי עבור דמי טיפול בבקשת חברות ע"ס 200 ש"ח
 1. בקשות חריגות: בקשות חריגות שאינן עומדות בקריטריונים הנ"ל יוגשו בצירוף מכתב המפרט את נימוקי הבקשה החריגה ומסמכים רלוונטים נוספים לבקשת הועדה. בקשה זו תידון בוועדה.
 1. טבלה מסכמת לבחינת העמידה בדרישות
 1. הקמת הועדה: לאחר בחירת ועד חדש באיט"ה, הועד יבחר את יושב ראש ועדת הסמכה להדרכה. יושב ראש הועדה יוכל לצרף לוועדה מתנדבים נוספים מקרב חברי איט"ה.
 2. כללי: מטרת ועדת ההסמכה להדרכה היא לקדם את ההתפתחות המקצועית של חבריה והסמכת מטפלים שהנם חברים מומחים באיט"ה לתפקיד הדרכה. מטפל שיאושר להתחלת הסמכה להדרכה ובהמשך יוכר כמדריך ע"י איט"ה מקבל עליו הדרכת מטפלים אשר מושתתת על גישה קוגניטיבית התנהגותית.   המדריכים מלמדים ומדריכים בין היתר בתוכניות ההכשרה השונות המאושרות על ידי איט"ה ומכשירים את הדור החדש של מטפלי ה – CBT .

תפקיד המדריך/ה הוא לעזור ביישום הידע התיאורטי בלימודי CBT, לפתח ולהעמיק את ההבנה התיאורטית כמו גם המעשית של הסטודנט המטפל. לפיכך, אנו רואים הכרח בכך שההדרכה המלווה את הלימודים בתכניות ההכשרה השונות תשא אופי מובהק של גישה טיפולית התנהגותית וקוגניטיבית. 

    3. רשאי להגיש בקשה להסמכה להדרכה באיט"ה מי שהתקבל לאיט"ה כחבר מומחה

    4. שלבי ההסמכה להדרכה:

א. כניסה להסמכה להדרכה

ב. סיום הסמכה להדרכה והכרה כמדריך מוכר ע"י איט"ה- לאחר שנתיים לפחות בהסמכה להדרכה

ג. מדריכים מוכרים ע"י איט"ה רשאים להכשיר מטפלים להסמכה להדרכה, כלומר, לתת שעות הדרכה על הדרכה- לאחר שלוש שנים ממועד הכרתם כמדריך מוכר ע"י איט"ה.

    פירוט על שלבי ההסמכה להדרכה:

   שלב ראשון: כניסה לתהליך הסמכה להדרכה

   דרישות:

 1. מטפל/ת עם 5 שנות ניסיון בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.
 2. מטפל/ת עם ותק של 3 שנים כ”חבר מומחה” באיט״ה (בהן שילם/ה דמי חברות באיט”ה)
 3. המשך לימוד ו/או הדרכה* בcbt במשך שלוש שנים** כ"חבר מומחה" באיט"ה לפי הפירוט הבא: בכל אחת משלוש השנים יש לקחת לפחות 10 שעות הדרכה קבוצתית או פרטנית בcbt  או להשתלם בלפחות 30 שעות לימוד בcbt.

 *על שעות ההדרכה בcbt להיות עם מדריך מוכר ע"י איט"ה (או בהסמכה להדרכה) שהסדירו את תשלום החברות באיט"ה בתקופת ההדרכה.

**אין חובה כי שלוש השנים כ"חבר מומחה" באיט"ה בהן נצברים המשך שעות לימוד ו/או הדרכה CBT יהיו שלוש השנים הראשונות של החברות באיט"ה.

     מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. חוות דעת חתומות משני מדריכים מוכרים באיטה שהדריכו את המועמד/ת, על התאמתו/ה לכניסה לתהליך ההסמכה להדרכה.
 2. קורות חיים עדכניים.
 3. בקורות חיים יש לפרט בהרחבה את הנסיון הטיפולי, הדרכות ולימודים בתחום הCBT  מאז מועד הקבלה לאיט”ה כחבר/ה מומחה/ית.
 • עבור קורסים, הכשרות ולימודים- יש לציין מסגרת בה התקיימו הלימודים, שם המרצה/ים והיקף שעות לימוד.
 • עבור הדרכות CBT יש לציין את המסגרת בה התקיימה ההדרכה, שם המדריך/ה, תקופת ההדרכה ומס' שעות הדרכה.
 • עבור ניסיון טיפולי- יש לציין את המסגרת בה התקיימו שעות הטיפול, שנים ומס' שעות טיפול מוערך.

   שלב שני: סיום תהליך הסמכה להדרכה ומעבר לסטטוס "מדריך".

   דרישות:

 1. תהליך ההסמכה להדרכה נמשך שנתיים לפחות. (במהלך שנות ההסמכה להדרכה שולמו דמי חברות באיט”ה)
 2. הדרכת מטפלים:

א. לפחות 4 מודרכים*

ב. 20 שעות הדרכה לפחות לכל מטפל

ג. סך כולל של שעות הדרכה למטפלים הוא לפחות 80

*במידה וההדרכה של המודרכים נעשית בקבוצה – תחשב הקבוצה כמודרך אחד ושעות ההדרכה הקבוצתיות יחשבו רק פעם אחת ולא עבור כל משתתף/ת בקבוצת ההדרכה.

 1. הדרכה על הדרכה:

 אופציה א'- הדרכה על הדרכה משני מדריכים.

א. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה לקבל הדרכה על הדרכה מלפחות שנימדריכים המוכרים ע”י איט”ה**

ב.  לפחות 20 שעות הדרכה על הדרכה מכל אחד משני המדריכים/ות.

      **ניתן לקחת הדרכות אלו במקביל (למשל, הדרכה אחת ממדריך שמומחה בטיפול                       במבוגרים והדרכה שניה ממדריך שמומחה בטיפול בילדים) או בזו אחר זו

אופציה ב'- הדרכה על הדרכה ממדריך אחד והשתתפות בקורס הסמכה להדרכה מוכר ע"י איט"ה.

א. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה לקבל הדרכה על הדרכה ממדריך/ה אחד המוכר ע"י איט"ה והשתתפות בקורס הסמכה להדרכה המוכר ע"י איט"ה.

ב. לפחות 20 שעות הדרכה על הדרכה ממדריך אחד*** ו40 שעות לימוד בקורס הסמכה להדרכה המוכר ע"י איט"ה

*** שימו לב כי יש להציג לפחות 80 שעות הדרכה סה"כ על ארבעה מטפלים מודרכים (לפחות 20 שעות הדרכה לכל מטפל) גם בהינתן אופציה ב' בה יש מדריך אחד בלבד.

    מסמכים שיש לצרף לבקשה:

אופציה א'- הדרכה על הדרכה משני מדריכים.

 1. טופס דיווח מודרכים חתום ע”י המדריך שנתן הדרכה על הדרכה. (סה”כ שני טפסים חתומים ע”י שני מדריכים)
 2. חוות דעת חתומות משני המדריכים/ות שנתנו הדרכה על הדרכה. (סה”כ שני טפסים חתומים ע”י שני מדריכים)
 3. קורות חיים עדכניים

אופציה ב'- הדרכה על הדרכה ממדריך אחד והשתתפות בקורס הסמכה להדרכה מוכר ע"י איט"ה.

 1. טופס דיווח מודרכים חתום ע”י המדריך שנתן הדרכה על הדרכה.
 2. חוות דעת חתומות ממדריך אחד ומרכז קורס ההסמכה להדרכה/ מדריך בקורס ההסמכה להדרכה. (סה”כ שני טפסים חתומים ע”י שני מדריכים)
 3. תעודת סיום קורס הסמכה להדרכה המוכר ע"י איט"ה.
 4. קורות חיים עדכניים.

4. בקשות חריגות שאינן עומדות בקריטריונים הנ"ל יוגשו בצירוף מכתב המפרט את נימוקי הבקשה החריגה ומסמכים רלוונטים נוספים לבקשת הועדה. בקשה זו תידון בוועדה.

 1. בחירת חברי הועדה: חברי הועדה ויו"ר הועדה יבחרו ע"י חברי ועד איט"ה ברוב רגיל. על הוועדה למנות לפחות שני אנשים שאינם חברי ועדת קבלת חברים או ועדת הדרכה. מומלץ כי הועדה תורכב מחברי ועד איט"ה ומספר חברי איט"ה מומחים נוספים ולא פחות מחמישה חברים בועדה.
 2. ניתן להגיש בקשה לועדת ערר במידה ומגיש הבקשה מעוניין לערער על החלטה שהתקבלה בעניינו ע"י ועדת קבלת חברים או ועדת הדרכה באיט"ה.
 3. בעת הבקשה על מגיש הבקשה לצרף קורות חיים עדכניים, מכתב המפרט את נימוקי בקשתו ואסמכתאות המעידות על השכלה וניסיון טיפולי.
 4. על הועדה להחזיר למגיש הבקשה תשובה עד שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה. על תשובה זו להיות כתובה ומנומקת ועליה לפרט את סיבת קבלת או דחיית בקשתו.
 5. ניתן להגיש בקשת ערר חוזרת רק במידה והשתנה לפחות נתון משמעותי אחד בנימוקי הבקשה.
 6. החלטות הועדה הינה ספציפיות למקרה הפרטני ואינן מהוות תקדים.
 7. חבר ועדת ערר לא יוכל לדון בערעור על החלטה קודמת שהיה שותף לה.
 1. הקמת הועדה: חברי הועדה והעומד בראשה יבחרו ברוב רגיל על ידי ועד איט"ה. חבר בועדה אינו יכול להיות מנהל או בעל תפקיד ניהולי או ריכוזי בתוכנית הכשרה מוכרת ע"י איט"ה.
 2. תפקידי וסמכויות הועדה:
  • בחינה ואישור של תוכניות ההכשרה דו שנתיות ללימודי CBT, הן תוכניות חדשות והן חידוש הכרה לתוכניות שהוכרו בעבר, ולפקח באופן שוטף על תוכניות אלו באמצעים שונים. לועדה ישנה סמכות לדרוש מתוכנית הכשרה מסוימת כל מסמך רלוונטי ובסמכותם להטיל סנקציות ולאחר שיח ואזהרה אף לשלול הכרה לתוכנית שאינה עומדת בדרישות.
  • בחינה ואישור קורסי הסמכה להדרכת CBT, הן קורסים חדשים והן חידוש הכרה לקורסים שהוכרו בעבר, ולפקח באופן שוטף על תוכניות אלו באמצעים שונים. לועדה ישנה סמכות לדרוש מקורס מסוים כל מסמך רלוונטי ובסמכותם להטיל סנקציות ולאחר שיח ואזהרה אף לשלול הכרה לקורס שאינו עומד בדרישות.
 3. קריטריונים להכרה בתכנית הכשרה דו שנתית ללימודי CBT

א. כללי- תכנית ההכשרה היא קורס בסיסי וההכשרה של מטפל סיביטי אמורה להמשיך לאחר הקורס הבסיסי.

ב. תקופת ההכשרה- תלמיד בתכנית הכשרה יכול להשלים את חובותיו בתכנית ההכשרה עד 5 שנים.

ג. שעות לימוד- 250 שעות לימוד ריאליות (בפועל) של לימודים תיאורטיים ותרגול. (שעות אלו לא כוללות שעות פרקטיקה ושעות הדרכה)

ד. תכנים אקדמיים של הקורס- על התוכניות לכסות מיומנויות כלליות וספציפיות של CBT כפי שמוגדרות בסעיף 6C של נהלי EABCT ו/או פרוט היתר שנעשה על ידי ה- UCL. פירוט המיומנויות הנדרשות מקבילות לדרישות  הEABCT ונמצאות באתר הEABCT.

ה. מרצים ומנחים- על המרצים או מנחים להיות מוכרים ע”י איט”ה כחברים מומחים.
במידה ומנהלי הקורסים יוסיפו שעות הכשרה בתחומים שנדרשת מומחיות מיוחדת שלא קשורה ל- CBT, שעות אלו יכולות להינתן על ידי מרצים או מדריכים שאינם חברי איט"ה. דוגמאות: שיטות טיפול אחרות, טיפול תרופתי, שיטות מחקר וכדומה. בכל מקרה שיכללו תכנים כאלה בקורסים השונים, הם יהיו מעבר ל- 250 השעות הנדרשות ללימודי CBT

ו. שעות טיפול והדרכה במהלך תוכנית ההכשרה- 100 שעות טיפול תחת הדרכה בתחום מקצועו של הסטודנט.50 שעות הדרכה על ידי מדריך מוסמך אחד לפחות. מינימום של 6 מקרים. טיפול קבוצתי נספר כמטופל אחד. ניתן לכלול עד שני טיפולים קבוצתיים במניין 6 המקרים הנדרשים. ביצוע שעות הטיפול וקבלת ההדרכה חייבת להיות חלק מהדרישות לקבלת תעודת סיום הקורס. המדריך חייב להיות מוכר ע”י איט”ה כמדריך או בתהליך הסמכה להדרכה מאושר עי איט"ה. על המדריך לשלם דמי חברות באיט"ה בשנה בה הדריך.

       

         *מקסימום 4 מודרכים בהדרכה קבוצתית.

         *מפגש הדרכה ימשך שעתיים (120 דקות) לכל  היותר.

ז. קריטריונים לקבלת סטודנטים לתוכניות הכשרה- זכאות ללימודים בקורס מוכר על ידי איט"ה נקבע על פי הגדרת המקצועות שיכולים להתקבל לחברות בארגון (לא כולל "חבר מתעניין").

אם בעלי התוכניות רוצים להרחיב את תחום עיסוקם ולהפיץ את תורת ה- CBT במסגרות שונות, עליהם לעשות זאת בנפרד ממסגרת הקורס המאושר על ידי איט"ה. במסגרת שלא מערבת את התלמידים שהנוהל הזה חל לגביהם. דהיינו, בתכנית הכשרה המוכרת ע"י איט"ה לא ניתן לכלול תלמידים שלא זכאים ללימודים עפ"י הגדרת המקצועות שיכולים להתקבל לחברות בארגון.

במקרי יוצאי דופן ניתן להעביר בקשה מנומקת ע"י תכנית ההכשרה ובקשה זו תידון בועדת קבלת חברים בטווח של עד שלושה חודשים ובכל מקרה אין לקבלו לתוכנית עד קבלת אישור לכך מאיט"ה.

ח. תנאי לסיום הקורס- מעבר לאמור לעיל, תנאי לקבלת תעודה הינה כתיבת הצגת מקרה על טיפול "שלם" על פי עקרונות הCBT, (ההצגה תכלול פורמולוציה קלינית, תכנית טיפול, הצגת מהלך הטיפול, ודיון תיאורטי אודות בחירת הטיפול מול חלופות). הצגת המקרה תוגש בכתב למדריך בתכנית ההכשרה ותוצג באופן פרונטלי במסגרת תכנית ההכשרה.

ט. תעודת סיום- בתעודות הסיום של תכנית ההכשרה יש לציין את הפרטים הבאים: שם הבוגר, מקצוע הבסיס, תאריך, שם תכנית ההכשרה ולוגו התוכנית, מספר שעות הוראה והדרכה, חתימה של מנהלי התוכניות והלוגו של איט"ה.

דוגמא: "פלוני אלמוני, עובד סוציאלי, סיים את לימודיו בתוכנית ההכשרה בפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית , שם תכנית ההכשרה , 300 שעות הוראה ו50 שעות הדרכה,  ועמד בכל דרישות ההכשרה….".

י. רשימת תלמידים ומקצועותיהם– על כל תוכנית הכשרה המוכרת ע"י איט"ה לשלוח רשימה המפרטת את שמות תלמידי תוכנית ההכשרה (ניתן לכתוב את השמות בראשי תיבות) , את מקצוע הבסיס והתואר האקדמי ליד כל שם. לדוג': מ"ש, עו"ס, תואר שני בעו"ס.

על כל תוכנית הכשרה לשלוח רשימה זו למזכירות איט"ה עד חודש ימים ממועד פתיחת שנת הלימודים.

יא. משך אישור הכרה בתכנית ההכשרה ע"י איט"ה- תכנית הכשרה שאושרה בפעם הראשונה כתוכנית הכשרה המוכרת על ידי איט"ה תקבל אישור למשך שנה. בתום השנה הראשונה, האישור יחודש בכל פעם לשלוש שנים נוספות. יתכנו מקרים חריגים של חידוש אישור תכנית לתקופה קצרה יותר בהחלטה חריגה ומנומקת של ועדת תוכניות.

יב. הגשת בקשה להתחלת או חידוש הכרה של תוכנית הכשרה – יש להגיש טופס "בקשה להתחלת או חידוש הכרה של תוכנית הכשרה ע"י איט"ה "לטופס זה יש לצרף סילבוס מפורט של התוכנית ואת ידיעון התוכנית המפורסם לקהל הרחב.

    4. קריטריונים להכרה בקורס הסמכה להדרכה ע"י איט"ה.

א. כללי- קורס הסמכה להדרכת CBT שמטרתו להקנות מיומנויות וידע תיאורטי נצבר ומוכח בתחום הדרכה ב CBT.

ב. היקף הקורס -התכנים יועברו במהלך 30 שעות לימוד ותרגול וילוו ב 10 שעות הדרכה בקבוצה גדולה.

ג. נושאי הקורס –

  • 1) עקרונות ותהליכי הדרכה ב CBT
  • 2) הדרכה מבוססת ראיות
  • 3) הבניית ההדרכה- שלבים במפגש ההדרכתי, מבנה המפגש, סדר יום.
  • 4) הדרכה מותאמת ל שלב התפתחותי – תכני הדרכה : לסטודנטים שנה א', ב ובוגרים
  • 5) קריטריונים להערכת מודרך ודרך ההערכה
  • 6) אתיקה וגבולות בהדרכה ובטיפול
  • 7) הדרכה מערכתית
  • 8) כישורי הדרכה- הקשבה, תמיכה, תיקוף וקבלה, דיון משותף, משוב והערכה, הובלה למיפוי קשיים ושינוי,)אצל המטופל, אצל המודרך(
  • 9) כלים לשימושו של המדריך- הדגמה, משחקי תפקיד, תשאול, שימוש בדימויים, שיעורי בית, ועוד.

נושאים 6-1( כולל) מחויבים להינתן במהלך הקורס. נושאים 9-7 יותאמו בהתאם לגישה ולדרך של כל תכנית ובלבד שיינתן מקום להקניית כישורי הדרכה.

ד מרצים ומדריכים- על המרצים והמדריכים בקורס להיות רשומים באיטה כמדריכים (80 אחוז מהמרצים לפחות). יש לשלב מדריכים בעלי וותק של לפחות 3 שנים ממועד אישורם כמדריכים מוכרים באיט"ה, כלומר ממועד סיום תהליך הסמכה להדרכה באיט"ה.

ה. אוכלוסיית יעד- ניתן לקבל לקורס חברים מומחים באיט"ה אשר קיבלו אישור מאיט"ה להתחיל הסמכה להדרכה. נאפשר קבלה לקורס באופן חריג גם לחברים מומחים שרשומים מזה שנתיים וחצי באיט"ה על מנת שלא יפסידו אפשרות של השתתפות בקורס. (עם זאת, השתתפות בקורס אינה מבטיחה את אישור איט"ה להתחלת הסמכה להדרכה, האישור כפוף לנהלים הקיימים והחלטת ועדת הדרכה באיט"ה. )

ו. משך אישור הכרה בקורס הסמכה להדרכה ע"י איט"ה- קורס הסמכה להדרכה שאושר בפעם הראשונה הקורס הסמכה להדרכה המוכר על ידי איט"ה יקבל אישור למשך שנה. בתום השנה הראשונה, האישור יחודש בכל פעם לשלוש שנים נוספות. יתכנו מקרים חריגים של חידוש אישור קורס לתקופה קצרה יותר בהחלטה חריגה ומנומקת של ועדת תוכניות.

ז. הגשת בקשה להתחלת או חידוש הכרה של קורס הסמכה להדרכה –  יש להגיש סיליבוס הכולל את פירוט הנושאים, השיעורים ושמות מרצים ומדריכים לפחות שלושה חודשים לפני מועד פתיחת הקורס.

 1. הקמת הועדה: ראש ועדת כנסים וימי עיון באיט"ה יהיה  אחד מחברי ועד איט"ה שיבחר בהסכמת  רוב חברי הועד. ראש הועדה ייעזר במתנדבים מקרב חברי איט"ה שיהיו  מעוניינים בכך.
 2. הועדה תהיה אחראית ליזום ולהפעיל ימי עיון וכנס שנתי מקצועי במהלך השנה בהתאם לאפשרויות ולתחומי העניין של חברי איט"ה.
 3. במידה ויהיה צורך להיעזר בחברת כנסים תתקבל על כך החלטה תוך התייעצות עם גזבר איט"ה ובהסכמת רוב רגיל של חברי ועד איט"ה.
 1. הקמת הועדה: ראש הועדה יהיה  אחד מחברי ועד איט"ה שיבחר בהסכמת  רוב חברי הועד. ראש הועדה ייעזר במתנדבים מקרב חברי איט"ה שיהיו  מעוניינים בכך.
 2. במידה ויהיה צורך בהוצאות כספיות תתקבל על כך החלטה תוך התייעצות עם גזבר איט"ה ובהסכמת רוב רגיל של חברי ועד ויהיה אחראי 
 3. הועדה תיזום פעילויות לקידום חזון הוועדה. פירוט חזון הוועדה:

א. חיזוק הזיקה של העוסקים בתחום לאיט"ה

 • חיזוק הזיקה בין איט"ה לתוכניות הכשרה.
 • חיזוק הזיקה  בין איט"ה לאקדמיה.
 • איתור עוסקים בתחום וקליטתם באיט"ה.

ב. התנדבות

 • בעיתות משבר התגייסות למען הקהילה בארץ ובעולם.
 • עידוד התנדבויות

ג. הסברה לקהל הרחב

 • קידום יחסי ציבור מול התקשורת.
 • ארגון הרצאות לקהל הרחב.
 • הפעלת נאמני הסברה- כשגרירים ברשתות חברתיות.
 • קיום פלטפורמה באתר איט"ה למענה מקצועי

ד. הנגשת חומרים מקצועיים לאנשי טיפול

 • תמיכה בעמיתים העוסקים בפיתוח חומרים מקצועיים
 • קידום כתיבה מקצועית
 • ריכוז חומרים מקצועיים והעלאתם לאתר

ה. חיזוק הקשר עם הממסד ושותפות בקביעת מדיניות

 • בניית קשר ויחסי עבודה עם משרדים ממשלתיים

בניית קשר ויחסי עבודה עם קופות חולים וראשי ארגונים ושירותים טיפוליים.

ו. מיתוג

שדרוג ותחזוקת אתר איט"ה והתאמתו לצרכי האגודה.

 1. איוש תפקיד הגזבר: לאחר בחירת ועד מנהל חדש באיט"ה, הועד יבחר את גזבר העמותה ברוב רגיל.
 2. תפקיד הגזבר:

א. מעקב אחר הוצאות והכנסות העמותה

ב. סיוע בתכנון תקציבים לפעילויות ולכנסים

ג. תכנון וסיכום תקציב שנתי

ד. קשר שוטף עם מזכירות העמותה ומשרד רו"ח

 • ה. ביצוע תשלומים שוטפים וחד פעמיים לרבות תשלום משכורת למזכיר העמותה וספקים אחרים

יש לך הצעה לוועד איט"ה?

מצויין! נשמח לשמוע. כתוב/י את ההצעה בטופס מטה ונשתדל להתייחס במהרה